Sammanfattning/Utvärdering

OBS! Denna text är under arbete /

Följande är en utvärdering och sammanfattning som vi gjort till IDA. Vi börjar med en kort introduktion hur hela projektet började.

Bakgrund – under våren 2011 och hösten 2011 har jag provat en del pedagogiska appar i mitt arbete på avdelning Grankotten, Hammarby förskola. Detta skedde via den egna mobilen, en iPhone. Det som först slog mig var barnens ökade intresse samt deras naturliga förmåga att snabbt greppa och nyttja tekniken.

(Barnen är redan hemma i denna teknik, det är deras vardag, och det är den vi ska bygga på och utgå från). Det andra var det faktum att de barn som tidigare inte pratat mycket med oss vuxna, varken i den dagliga leken eller då vi läser sagor eller har samling, nu helt plötsligt ”pratar” med telefonen. Det här gäller alltså barn som har språket men som av någon anledning inte vågar prata med de vuxna som finns i deras närhet.

Då vi använder pekböcker så har dessa barn inte repeterat något av det vi läst, eller pratat om, men nu när barnet själv pekar på hunden på telefonens skärm, och rösten i telefonen säger ”hund”, så säger barnet gladeligen efter. Det verkar som spärren mellan barnet och oss vuxna inte finns mellan barnet och det tekniska hjälpmedlet.

Ganska snart insåg jag att den lilla skärmen på telefonen är en begränsning då vi arbetar med flera barn, t.ex. i en samling. Önskan att börja arbeta med en iPad växte sig starkt. I mitten på hösten köpte jag en iPad för privat bruk och prövade de appar som vi prövat på telefonen samt undersökte möjligheter för dokumentation via iPad. Det jag hittade var ordbehandlingsprogrammet Pages.

Många av dessa appar har möjligheten att välja olika språk, så man kan få det uppläst på barnets hemspråk, en stor fördel. Jag har prövat på en del av våra polsktalande barn, och det bara lyser ur ögonen på dem. Glädje och stolthet!

I slutet av år 2011 ställde vi frågan till IDA om de var intresserade att hjälpa oss med den finansiella del av detta projekt, dvs stå för kostnaden av en iPad, trådlös skrivare samt trådlöst nätverk. De tackade ja och i janurari 2012 började vi våra första stapplande steg i detta spännande arbete. Inledningsvis delades arbetet upp i två delar, den tekniska biten samt det konkreta arbetet med barnen och iPaden. Den tekniska biten bjöd på en hel del utmaningar då tekniken inte fungerade smärtfritt, det tog upp till fem månader innan vi kände att vi hade allt under kontroll. Det mesta handlade om att få iPaden att kommunicera med vår trådlösa skrivare. Frustrerande men mycket lärorikt då vi lärde oss en hel del om den tekniska biten.
Bakgrunden till idén med trådlös skrivare är ju dokumentation här och nu, dvs att kunna dokumentera barnens vardag och samtidigt kunna skriva ut dokument och bilder direkt, utan att behöva lämna barngruppen för detta arbete.

Så, hur arbetar vi med iPaden och vilket synsätt präglar vårt arbete?

Då det är en småbarnsavdelning så är det en del saker som styr när barnen kan arbeta med iPaden. Just nu har vi många ettåringar som behöver omsorg av oss vuxna, så tillfällena för våra äldre barn styrs utifrån de små barnens vistelsetider, samt antalet närvarande barn totalt. Kort och gott, vi tar de tillfällen som ges.

En grundinställning från vår sida är att iPaden ska inte vara något speciellt verktyg vi använder, utan det ska vara lika naturligt och viktigt som att vi tar fram pussel, en bok eller vilken leksak som helst. För våra barn är det en del av deras vardag, även om långt ifrån alla har en iPad hemma, så är många vana vid tekniken från sina föräldrars mobiltelefoner.
Det är lätt att vi vuxna blir så till oss över den nya tekniken att vi gör det märkvärdigare än vad det är för barnen.

Personligen tycker jag det är intressant att låta barnen inledningsvis själva utforska möjligheterna med iPad. Vi försöker undvika att styra hur barnen använder iPaden, utifrån vad vi vuxna tycker är viktigt. Genom att låta barnen själva utforska iPaden, så får man som pedagog en bra bild av varje barns behov. Sedan kan man mer målmedvetet arbeta med iPaden utifrån varje barns intresse, behov och utveckling. Det är så mycket man får in genom arbetet med iPad, finmotorik, öga – hand koordination, logiskt tänkande, lyssna på instruktioner, språkförståelse och samarbete (man sitter bredvid och hjälper varandra), koncentration och tålamod (vänta på sin tur, då man oftast får turas om att använda iPaden).

Enligt en nationell amerikansk undersökning från Columbia University, som bygger på data från Education Longitudinal Study, så presterar elever bättre i matematik och läsning om de använder datorer mycket för lek och spel.

Från läroplanen, 2.2 UTVECKLING OCH LÄRANDE
“Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter.”

Pedagogisk dokumentation.

Vi ska inledningsvis säga att det vi gjort hittills inte är pedagogisk dokumentation i ordets egentliga betydelse, utan mer dokumentation av våra dagliga aktiviteter med barnen.

Arbeta med iPad tillsammans med barnen.
Detta kan innebära arbete/lek med de pedagogiska appar, samt kontinuerlig dokumentation av vårt dagliga arbete, här och nu. Man lägger in allt i Pages. Tar kort, antingen med avdelningens egen digitalkamera (korten förs över till iPad med en minneskortsadapter) eller så tar man kort med iPads egna kamera. Korten kan sedan läggas in i Pages, man skriver en kort beskrivning till bilderna, sparar och trycker på print, varpå dokumentet skickas trådlöst till skrivaren man har på avdelningen. Detta kan med fördel göras tillsammans med barnen så de är delaktiga i hela processen. Stora fördelen är dokumentation här och nu, inget mer lämna avdelningen, logga in på skolnätet, vänta alldeles för lång tid på att loggas in, föra över korten, skriva, slåss med antal tekniska problem, och efter en evighet får man ut sitt dokument.

I början när vi arbetade med iPaden så sparade vi alla bilderna på iPaden, något vi tycker är en fördel då man hela tiden har tillgång till sina bilder. Man kan lätt gå tillbaka och reflektera över tidigare händelser tillsammans med barnen. I oktober hade vi en träff med ansvarig för kommunens iPadsatsning, och fick då information att stadsjuristerna dragit upp riktlinjer för hur vi får spara bilder när det gäller mobila enheter. Utifrån gällande lagar och regler så får inget sparas utan ska föras över till dator för säker förvaring på kommunens server. Utifrån detta så anser vi att en stor fördel med arbetet med iPad försvinner. Bara en så enkel sak som att ha upprop i samlingen med kort på barnen via iPad, blir helt plötsligt väldigt krångligt och omständigt.

Att varje dag spara över dagens bildskörd till kommunens server blir stört omöjligt för oss utifrån våra förutsättningar. Ska man sedan arbeta med några bilder så måste man hämta tillbaks bilderna från servern, något som jag rent tekniskt har svårt att förstå hur det ska fungera.
Enda fördelen som jag kan se är att man får större press på sig att färdigställa dokumentation och skriva ut det samma dag. Vi har märkt är att ju mer bilder man får i sitt bildbibliotek på iPaden, desto svårare blir det att överblicka och organisera sina bilder. I slutändan blir det ohanterligt.

Tekniken.

Hårdvara.
iPad.
Minneskortsläsare
för att föra över bilder från avdelningens digitalkamera till iPaden.
Trådlös skrivare
för att kunna skriva ut direkt från iPaden.
Mjukvara/applikationer.
Följande pedagogiska applikationer har vi köpt in.
Klicka på appens namn för närmare beskrivning!

Rita och Sketch! 7:-

Pekbok för barn 7:-

Obs! Pekbok för barn är bra, men menyn är i stående läge och resten av appen i liggande läge. Synnerligen irriterande! Annars är det väldigt fina och bra bilder! Dock finns det lite småfel, som uttal på djur och annat.

Soundtouch 22:-

Soundtouch är bra.

Pekboken 7:-

Favoriten bland pekböckerna, med bra upplägg i menyerna, möjligheter att välja språk (även om fler språk önskas)

Djurpussel 7:-

Bra och prisvärd! Väldigt populär bland barnen! Finns dock en del onödig och irriterande detaljer i ljudläggningen, som fanfar då barnen klarar av ett pussel, vilket följd av hurrarop och applåder. Lite tjatigt efter ett tag! 🙂

Färgmonstret 15:-

________________________________

Tekniska appar / hjälpmedel i vårt arbete.

Pages (ordbehandlingsprogram) 75:-

Pages / ordbehandlingsprogram för att dokumentera vårt arbete med text och bilder.
Alla dokument nås också via nätuppkopplad dator genom sidan för iCloud

Transfer Överföra bilder mellan iPhone och iPad trådlöst. 22:-

Photo Transfer app / för att föra över bilder från våra egna smartphones till iPaden.

Poster / applikation för att enkelt kunna göra inlägg på bloggen via  smartphones.

Skärmavbild 2013-01-08 kl. 19.42.18

Hur ser vårt fortsatta arbete ut?

Vi kommer att fortsätta med att varje barn får utforska iPaden själv, naturligtvis tillsammans med en pedagog som observerar barnet, för att sedan kunna vägleda barnet vidare. Vi fortsätter arbeta med varje barn individuellt utifrån varje barns utvecklingsnivå.

Vi kommer att använda iPaden mer och mer i samlingen.
(Video exempel kommer)
Vi har också börjat med enkel mattematik via iPaden.

Error
This video doesn’t existLeave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s