Sommarförskolan slut!

I morgon måndag (3 augusti) öppnar vi som vanligt igen. Efter en sommar med mycket regn så hoppas vi på en höst med mycket sol och värme.

Alla våra stora barn har börjat på syskonavdelningarna.

Under augusti och september kommer vi att skola in 8 nya barn.
Temat för denna period blir “Trygga barn och barngrupp” där fokus kommer
att ligga på att få in de nya barnen i gruppen och att alla ska känna sig trygga på förskolan och i den egna gruppen. 

Inskolningarna ligger på följande datum.
4/8 – 2 barn
11/8 – 2 barn
20/8 – 2 barn
14/9 – 1 barn
5/10 – 1 barn

______

Planeringsdagar

 Följande dagar har personalen planering, utvärdering och kompetensutveckling och de kommunala förskolorna är stängda:
  • Onsdag den 16 september 2015
  • Måndag den 30 november 2015
  • Fredag den 18 mars 2016
  • Fredag den 20 maj 2016

_______

Vi har ändrat titeln på denna blogg, då fokus på iPad/lärplatta inte är aktuellt för bloggen. Bloggen är mer en bilddagbok från vår verksamhet och har därför bytt namn till Grankottens webbblogg. Vi kommer naturligtvis att fortsätta arbeta med lärplattan som ett pedagogiskt verktyg i vår verksamhet.

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s