Hur vi använder iPad i verksamheten.

Då det är en småbarnsavdelning så är det en del saker som styr när barnen kan arbeta med iPaden. Just nu har vi många ettåringar som behöver omsorg av oss vuxna, så tillfällena för våra äldre barn styrs utifrån de små barnens vistelsetider, samt antalet närvarande barn totalt. Kort och gott, vi tar de tillfällen som ges.

En grundinställning från vår sida är att iPaden ska inte vara något speciellt verktyg vi använder, utan det ska vara lika naturligt som att vi tar fram pussel, en bok eller vilken leksak som helst. För våra barn är det en del av deras vardag, även om långt ifrån alla har en iPad hemma, så är många vana vid tekniken från sina föräldrars mobiltelefoner.

Det är lätt att vi vuxna blir så till oss över den nya tekniken att vi gör det märkvärdigare än vad det är för barnen.

Genom att låta barnen i inledningsskedet själva utforska iPaden, så får man som pedagog en bra bild av barnets intresse, behov och utveckling när det gäller arbetet/lek med iPad. Det är så mycket man får in genom arbetet/leken med iPad, finmotorik, öga hand koordination, logiskt tänkande, lyssna på instruktioner, kommunikation, språkförståelse och samarbete (man sitter bredvid och hjälper varandra)

 

Naturligtvis kommer sättet vi använder iPad på att förändras utifrån barnens behov/intresse, samt att vi vuxna lär oss mer och mer, får fler idéer hur vi kan använda den nya tekniken i vårt arbete. Vi har ännu inte hunnit använda iPaden i våra samlingar, men det kommer.Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s